Fotografování s bleskem pro mě bylo nejúžasnější zkušeností při učení se fotografování. Úžasné, protože všechny předchozí pokusy o pořízení snímku s bleskem zabudovaným ve fotoaparátu mě odradily od dalšího experimentování. Ukážu vám, jak používat blesk a jak nastavit fotoaparát, aby byl výsledek uspokojivý. Pokusím se vás povzbudit k fotografování s bleskem.

Především doufám, že jste již šťastným majitelem blesku. Pokud ne, doporučuji vám přečíst si příspěvek o tom, jak vybrat blesk, kde vám pomohu vybrat levný blesk a rádiovou spoušť. Důrazně vám doporučuji tento nákup uskutečnit.

Blesk na fotoaparátu

Nejprve malá rada k fotografování s bleskem nasazeným na patici fotoaparátu – hlavici blesku nasměrujte svisle nahoru. Tímto způsobem osvětlíte objekt odrazem blesku od stropu. Tímto způsobem je světlo měkčí a nevytváří ostré stíny. Vyhnete se také efektu červených očí.

Tato metoda nejlépe funguje v místnosti se standardní výškou a bílým stropem. Světlo bude mít povrch, od kterého se může odrážet. (Obecné pravidlo – bílé povrchy dobře odrážejí světlo, černé povrchy světlo pohlcují).

Mnohé lampy jsou vybaveny speciálním bílým plastovým reflektorem, který se vysouvá zpoza hořáku lampy. Pokud fotografujete ve vysoké místnosti, namiřte hlavu blesku nahoru. Blesk se odrazí od bílého povrchu a nepřímo osvětlí fotografovaný objekt.

Obecně platí, že cílem je vždy zasáhnout subjekt nepřímo. Tím se změkčí světlo a zamezí se ostrým stínům, které nevypadají dobře.

Blesk se systémem ttl

Pokud je váš blesk vybaven systémem TTL (popsaným v příspěvku o výběru zábleskové jednotky), záblesková jednotka automaticky zvolí vhodný výkon blesku na základě aktuálních parametrů fotoaparátu. Stačí zapnout blesk, stisknout tlačítko spouště a vše bude v pořádku.

Manuální blesk

Skutečná zábava začíná v manuálním režimu. Nechápejte mě špatně – pokud děláte reportáž na nějaké akci – např. svatbě, firemní akci – fotografujte s TTL, nemá smysl se unavovat manuálem a riskovat špatné snímky rozhodujících okamžiků, za jejichž zachycení jste placeni.

Pokud ale s bleskem teprve začínáte – přepněte na manuální režim, můžete se toho hodně naučit. Pokud jste si ještě nepřečetli, jak přepnout fotoaparát do manuálního režimu, doporučuji..

Vypnutí světla

První věc, kterou musíte vědět, když si začnete hrát s bleskem, je, jak odříznout okolní světlo – umělé světlo, kterým je osvětlena místnost, nebo denní světlo z oken.

Jak na to? Nastavíte čas závěrky na 1/200 s a clonu na f8. Pak pořiďte snímek. Černá? Gratuluji – právě jste zabili světlo!

To se provádí tak, aby osvětlení fotografované scény záviselo pouze na nastavení blesku. Navíc vás to možná překvapí, ale při fotografování s bleskem je za zmrazení pohybu zodpovědný blesk, nikoliv čas, jak tomu obvykle bývá. Proč? Pokud je světlo zcela vypnuto, fotoaparát zaznamená pouze to, co je osvětleno. Blesk zmrazí pohyb a výkon blesku bude zodpovědný za správnou expozici snímku.

Samozřejmě můžete, například při fotografování venku, nastavit expozici tak, aby bylo vidět pozadí, a fotografovanou osobu nasvítit bleskem – tím lze dosáhnout velmi zajímavých efektů. Tuto techniku popíšu v samostatném příspěvku.

Expoziční trojúhelník

Než budeme pokračovat, musíte pochopit, co je to expoziční trojúhelník. Je to popsáno v příspěvku o ručním režimu, na který jsem odkázal výše. Pokud s ním ještě nejste obeznámeni, doporučuji příspěvek o tom, jak pořizovat lepší fotografie.

Při fotografování s bleskem budete nastavovat clonu, čas a ISO trochu jinak než obvykle. Vzhledem k tomu, že světlo máte pod kontrolou VY – nastavíte ISO 100 a zapomenete na to. Není třeba zvyšovat citlivost ISO (čím vyšší citlivost ISO, tím nižší kvalita fotografie).

Clona

Obvykle používáte vyšší clonové číslo. Při fotografování s bleskem máte dobré světlo – máte vše pod kontrolou. Většina objektivů má navíc nejlepší optické vlastnosti při vyšších clonách.

Proto se běžně používá clona f8. Vysoká clonová čísla navíc umožňují eliminovat okolní světlo a modelovat fotografovanou scénu pouze pomocí blesku. Tímto způsobem máte kontrolu nad tím, jak má být scéna osvětlena.

Časování závěrky a synchronizace

Digitální zrcadlovky a bezzrcadlovky pořizují snímky pomocí závěrky. Závěrka na okamžik exponuje snímač, ten zaznamená obraz a poté se zakryje.

Pokud je doba expozice dlouhá, je celá matrice chvíli exponována a poté je zakryta. Pokud je doba expozice dostatečně krátká, není nikdy exponována celá matrice. Clona se skládá ze dvou závěsů, jeden exponuje část matrice a pohybuje se dolů, druhý ji pronásleduje. Při krátké expoziční době je odhalena pouze část matrice.

Pokud nastavíte příliš krátký čas, bude snímek pořízený s bleskem vypadat takto:

žádná synchronizace

Parametry synchronizace se u různých fotoaparátů liší, hledejte hodnotu x-sync. Obvykle se pohybují v rozmezí 1/160s až 1/250s. V mém fotoaparátu je limit 1/200s.

Jaká je správná hodnota pro váš fotoaparát, si můžete přečíst v návodu, nebo to můžete zjistit pořízením několika fotografií s časem: 1/100s, 1/160s, 1/200s, 1/250s. Pokud vidíte, že je část snímku zakryta (černá), znamená to, že jste překročili synchronizační čas – je třeba jej prodloužit, např. nastavit 1/160s místo 1/200s.

Jak zvolit výkon blesku?

Aby byla expozice správná. Budete potřebovat světloměr – je drahý, ale obejdete se bez něj. Můžete jednoduše pořídit několik snímků při různých nastaveních výkonu lampy a podívat se na histogram. Zde jsem popsal, jak číst histogram.

Rozdělení expozice

Pro správnou expozici fotografie je třeba nastavit správný výkon blesku. Můžete jednoduše vyfotografovat snímek s bleskem nastaveným například na 1/32 výkonu a zkontrolovat expozici na histogramu. Pokud je fotografie podexponovaná, zvýšíte výkon blesku, pokud histogram ukazuje příliš mnoho světla, snížíte výkon blesku.

Rád bych však, abyste přesně pochopili, jak to funguje. Expozice se měří v tzv. expozičních dílcích – jeden dílek je 1 EV.

Pokud nastavíte ISO na 100, clonu na f4 a čas závěrky na 1 sekundu, změna expozice znamená změnu jednoho z těchto parametrů – například snížení času závěrky na polovinu, tedy na 1/2 s. Pak se expozice sníží o 1EV. Pokud zkrátíte čas na 1/4s, změníte expozici o další 1EV. Chcete-li zvýšit expozici o 1EV, musíte zdvojnásobit množství světla dopadajícího na snímač, například z 1s na 2s.

Stejného výsledku můžete dosáhnout tak, že ponecháte expoziční čas beze změny, ale změníte hodnotu clony. Například zvýšení clony z f4 na f5,6 – tj. uzavření clony o jeden stupeň – sníží expozici o 1 EV (na snímač dopadne méně světla).

Podívejte se na následující tabulku:

Každá změna hodnoty času nebo clony změní hodnotu expozice o 1EV.

Proč je to důležité? Změna výkonu blesku funguje na stejném principu. Po zapnutí manuálního režimu (M) se na displeji blesku zobrazí následující hodnoty: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Každá z těchto hodnot se liší o 1 EV ve výkonu blesku.

Při přepínání mezi nimi si všimnete dalších číslic +0,3 a +0,7. Tyto mezistupně znamenají např. 1/4 výkonu +0,3 EV nebo 1/4 +0,7EV. Umožňují lépe nastavit požadovaný výkon záblesku. Takto se nastavuje množství světla při fotografování s bleskem. Upravujete jeho výkon, který přímo ovlivňuje expozici fotografované scény.

Příklad:

Nastavení fotoaparátu jsou následující: ISO 100, f4, čas 1/160. Nastavili jste výkon lampy tak, aby histogram vypadal správně. Nyní změníte clonu z f4 na f5,6. Jak nastavíte blesk, aby se expoziční parametry nezměnily? Zvýšíte výkon blesku o 1EV. Proč? Zvýšením clony o 1 stupeň snížíte množství světla dopadajícího na snímač. Zvýšení výkonu blesku o 1 stupeň kompenzuje vyšší hodnotu clony. Je to jasné? V to doufám.

Pokud vám tento příspěvek přišel cenný, sdílejte ho na Facebooku. Pomáhá mi to oslovit více čtenářů. Vyzývám vás také k pokládání otázek prostřednictvím komentáře k příspěvku níže.